Välkommen till Hefab Fastighets AB

Rökförbud på lekplatser och utanför entréer

Den 1 juli 2019 inträder rökförbud på offentliga lekplatser samt vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Förbudet omfattar offentliga lekplatser som allmänheten har tillträde till och som normalt sett kommuner är ansvariga för. Lekplatser hos fastighetsägare dit andra än bara de boende har tillträde berörs även av de nya reglerna. Det blir även förbjudet att röka vid entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, vilket innefattar entréer till restauranger och butiker med ingång från gatan. Vi kommer att tydliggöra rökförbudet genom att sätta upp skyltar i våra fastigheter.

 

Skolgårdsombyggnad på Hägenstensåsens skola

Fr.o.m den 12 juni t.o.m 15 augusti kommer skolgården på Hägerstensåsens skola att byggas om under regi av fastighetsägaren SISAB vilket kan komma att påverka våra hyresgäster på Sedelvägen. Läs mer om pågående arbete här.

 

Sprängningsarbeten i kvarteret Banken på Hägerstensåsen

Familjebostäder ska bygga nya hyresrätter i kvaretet Banken på Hägerstensåsen. Sprängningsarbeten för dessa kommer att starta den 20 maj och väntas pågå till september 2019. Detta påverkar våra hyresgäster på Sedelvägen. Läs mer om pågående arbete här.

 

Under fliken Sök Ledigt hittar du lediga parkeringsplatser och garage i våra fastigheter.

Vi lämnar alla lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm