Återvinning och avfall

Vi har i alla våra fastigheter hantering av hushållssopor samt pappersåtervinning. I mån av utrymme finns även återvinningsrum. I dessa återvinningsrum finns i mån av utrymme olika fraktioner. Tänk på att matförpackningar som återvinns ska vara ordentligt rengjorda innan de lämnas i återvinningsrummet. Dessutom finns i närheten av alla våra fastigheter Stockholm Stads återvinningscentraler där samtliga återvinningsfraktioner kan lämnas. Tänk på att det inte är tillåtet att lämna hushållssopor i återvinningsrummen.I de hus som inte har något återvinningsrum att tillgå bistår HEFAB med en container med jämna mellanrum.