När ska hyran vara betald?

Hyran ska betalas i förskott varje månad. För att inte bli sen måste hyran alltid betalas den sista vardagen före den månad som hyran avser. Sen betalning av hyra kan leda till att hyresrätten förloras. Detta är viktigt att känna till för att göra rätt prioriteringar vid akuta ekonomiska situationer - betala alltid hyran i första hand.

Vid sen betalning tar HEFAB ut avgift för betalningspåminnelse enligt lag och förordning. För närvarande innebär det att 60 kr i påminnelseavgift.

Vid sen betalning debiterar HEFAB också dröjsmålsränta enligt lag, Riksbankens referensränta + 8,0 procentenheter.