Störning

Det är viktigt att visa hänsyn och tänka på att inte störa dina grannar. Det finns inga speciella tider när det är tillåtet att ha musik eller tv på hög volym, festa eller liknande. Först och främst ska du naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. I våra ordningsregler skriver vi att det ska vara tyst mellan kl 22.00 och 06.00.

Hyreslagen säger också att man …skäligen bör tåla… vissa störningar. Det innebär till exempel ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen med mera inte är en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi alltid den störande. I första läget ger vi information om anledningen till klagomålet. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett formellt varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om en störning är akut och du själv inte kan tala den störande till rätta och du inte har möjlighet att få kontakt med Hefab kan du ringa störningsjouren på telefon 08-568 214 00.