Bostadsförmedling

HEFAB samarbetar med Bostadsförmedlingen i Stockholm som hanterar all förmedling av lediga lägenheter i vårt bestånd. Du som har fyllt 18 år och innehar ett svenskt personnummer kab ställa dig i bostadskön. Mer information om hur du får en lägenhet hittar du på https://bostad.stockholm.se/

Vi har ingen intern byteskö eller egen förmedling av bostäder.