E-faktura

För att förenkla din hyresbetalning och samtidigt spara på miljön är e-faktura ett bra alternativ.

Du ansöker om e-faktura hos din internetbank, genom att söka fram funktionen e-faktura och välja att lägga till ny betalningsmottagare/företag. Välj HEFAB Fastighets AB och fyll i din information. Även om ditt kontrakt är tecknat med annat bolag inom HEFAB-koncernen ansöker du om e-faktura genom att välja HEFAB Fastighets AB i din internetbank.

”Objektsnummer” är ditt lägenhetsnummer, de första sex siffrorna i format nn-nnnn, i ditt kontraktsnummer som finns angivet på hyresavin. Om det är någon annan i hushållet som betalar hyran än den som står på kontraktet, måste även kontraktinnehavarens personnummer fyllas i.

Hos de flesta internetbanker finns en funktion där an kan välja att betala en viss e-fakturamottagare med automatik.