Inflyttning

Tillträde

Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Om den dagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta in första vardagen därefter tidigast klockan 12.00.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se/privatperson och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.

Nycklar

Nycklar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen hämtas på vårt förvaltningskontor den dag då inflyttning sker enligt kontraktet, eller enligt överenskommelse med förvaltaren.

Kontrollera att du fått rätt antal nycklar och att antalet stämmer enligt nyckelkvittensen. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.

El

Normalt sett behöver du själv teckna ett elabonnemang för din hushållsel i din lägenhet. Ta kontakt med din elleverantör. När du gör en inflyttningsanmälan, så ska du alltid uppge lägenhetsnummer. Tänk också på att avsluta ditt gamla elabonnemang.

Telefon

Om du har fast telefon och internetabonnemang måste du anmäla flyttning av dessa abonnemang innan du flyttar in eller ut. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

Vatten

Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran. Felanmäl en droppande kran för miljöns skull.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en fullgod hemförsäkring under tiden du bor hos oss.

Besiktning

I samband med att tidigare hyresgäst flyttar besiktigar vi lägenheten.