Blanketter

Vår handläggningstid för lägenhetsbyten är minst sex veckor.
Bifoga alltid gällande anställningsavtal.

Här kan du ladda ner blanketter för lägenhetsbyte:


Ansökan om lägenhetsbyte
Bilaga till lägenhetsbyte

Blanketter för andrahandsuthyrning:

Hyresgästens guide till andrahandsuthyrning
Hyresavtal andrahandsuthyrning