E-Faktura

Det smidigaste och miljövänligaste alternativet att betala din hyra är att göra det via e-faktura. Det gör du genom att i din internetbank hitta funktionen för e-faktura och där välja att lägga till ny betalningsmottagare/företag. Välj HEFAB Fastighets AB och fyll i din information. ”Objektsnummer” är ditt lägenhetsnummer, de första sex siffrorna i format nn-nnnn, i ditt kontraktsnummer som finns angivet på hyresavin. Om det är någon annan i hushållet som betalar hyran än den som står på kontraktet, måste även kontraktinnehavarens personnummer fyllas i.

 

Även om ditt kontrakt är tecknat med annat bolag inom HEFAB-koncernen ansöker du om e-faktura genom att välja HEFAB Fastighets AB i din internetbank.